Browsing: Chuyển đổi số

Chuyển đổi số là gì? Nó bắt nguồn từ sự giao thoa giữa điện toán đám mây, dữ liệu lớn, internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI). Ngày nay, chuyển đổi số đóng vai trò sống còn trong tất cả các ngành công nghiệp. Một số người mô tả nó là sức mạnh của công nghệ số áp dụng vào mọi khía cạnh của tổ chức. Một số khác thì nhắc đến nó như là việc áp dụng công nghệ số và sử dụng các phân tích nâng cao nhằm tạo ra giá trị kinh tế, sự linh hoạt và tốc độ.

Chuyên mục này nhằm cung cấp cho người đọc các quan điểm, xu hướng, lộ trình, bài học cụ thể về chuyển đổi số trong các tổ chức, các ngành ở các khu vực địa lý khác nhauchuyển đổi số là gì

phương thức agile không dành cho mọi tổ chức

Hầu hết những gì được viết về Agile đều giả định rằng phương pháp này có thể áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào. Nhưng phân tích của chúng tôi cho thấy rằng một số công ty phù hợp với Agile hơn những công ty khác. Những tổ chức không phù hợp nhưng vẫn tự ép mình vào mô hình có nguy cơ đốt tiền cũng như ảnh hưởng đến văn hóa tổ chức mà không thể hiện được gì cho nỗ lực của họ.

Tóm tắt: Các nhãn hàng chưa bao giờ hiểu hơn về khách hàng của họ, thế nhưng quy trình đổi mới của họ vẫn là bất chấp thành công hay thất bại. Tại sao lại như vậy? Theo Christensen và các đồng tác giả, các nhà phát triển sản phẩm quá tập trung vào việc xây dựng hồ sơ khách hàng và tìm kiếm mối tương quan trong dữ liệu. Để tạo ra các dịch vụ mà mọi người thực sự muốn ma, các công ty cần tập trung vào công việc mà khách hàng đang cố gắng hoàn thành.

9 mệnh lệnh cho tổ chức thích ứng tương lai

Vào năm 2014, Tesla đã đưa ra quyết định có vẻ cấp tiến là mở nguồn các bằng sáng chế của mình và khuyến khích các công ty khác sử dụng tài sản trí tuệ của mình. Nhìn lại, lựa chọn đó là một mô hình xuất sắc về các quyết định hướng tới hệ sinh thái mà tất cả các công ty sẵn sàng cho tương lai phải thực hiện. Tesla nhận ra rằng họ không thể phát triển nếu không có các đối tác xây dựng trạm sạc và cung cấp dịch vụ để tạo cơ sở hạ tầng hỗ trợ xe điện. Bằng cách đặt mình vào trung tâm của một hệ sinh thái đối tác đang phát triển, Tesla đã đặt nền móng cho sự phát triển bùng nổ của chính mình.

Tạo tiền đề cho quá trình chuyển đổi số hoàn chỉnh trước khi đạt “khối lượng tới hạn”, chi phí ban đầu tăng lên do đầu tư vào cơ sở hạ tầng và phát triển năng lực. Ngoài ra, trong giai đoạn bắt đầu, chúng ta có thể gặp phải những xáo trộn trong mức độ tương tác của khách hàng khi các giải pháp cũ di chuyển. Đồng thời, những xáo trộn trong KPI xung quanh mức độ gắn kết của nhân viên cũng khác nhau vì họ sẽ bắt đầu lo sợ bị mất việc làm, cộng với toàn bộ quá trình chuyển đổi sẽ tạo ra một môi trường không chắc chắn chung.

khám phá vũ trụ

Các công ty công nghệ vũ trụ tư nhân mới đang thực hiện một cách tiếp cận rất khác, coi các hệ thống tên lửa của họ là nền tảng. Họ tạo ra các thành phần và công nghệ có thể được tái sử dụng và nhân rộng, cho phép họ bắt đầu với quy mô nhỏ và nhanh chóng mở rộng quy mô. Điều này đang làm giảm chi phí một cách triệt để, làm cho không gian dễ tiếp cận hơn và nhu cầu đang thúc đẩy rất nhiều đô la đầu tư.

Các nhà lãnh đạo đang tìm cách phát triển lấy khách hàng làm trung tâm và thúc đẩy sự thành công trong quản lý trải nghiệm khách hàng cần phải sử dụng nghiên cứu này để hiểu sâu hơn về các công cụ trải nghiệm khách hàng khác nhau mà họ có thể tận dụng cho tổ chức của mình.

Tương lai của ngành bán lẻ bao gồm nắm giữ các hệ sinh thái và nền kinh tế trải nghiệm, tái cấu trúc các cửa hàng và chuẩn bị cho Web3 và metaverse.

Michael, chủ sở hữu một chuỗi cửa hàng thủ công mỹ nghệ, đã từng chỉ đạo nhân viên của mình tổ chức dạy các lớp về nghệ thuật tại một số cửa hàng bán lẻ của công ty. Để tìm cách mở rộng chương trình này, Michaels đã xây dựng và hình thành mạng lưới các lớp đào tạo về thủ công mỹ nghệ do chính giáo viên tại địa phương dạy, theo đó, giáo viên có thể tự đưa ra mức giá và xây dựng chương trình học riêng đồng thời tổng hợp thông tin đưa lên một nền tảng. Sinh viên nghệ thuật đã đăng ký vào các lớp đó và đồng thời sẽ mua đồ tại các cửa hàng trong chuỗi cửa hàng của họ.

composable enterprise là gì

Công ty tư vấn và nghiên cứu CNTT toàn cầu, Gartner, mô tả Doanh nghiệp có thể lắp ráp là “một tổ chức thích ứng với tốc độ thay đổi và mang lại kết quả kinh doanh. Nó thực hiện điều này thông qua việc lắp ráp và kết hợp các Năng lực Kinh doanh được Đóng gói (PBCs) – các khối xây dựng ứng dụng đã được mua hoặc phát triển”.