Browsing: Công cụ quản trị 4.0

công cụ quản trịVới sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đặc biệt là điện toán đám mây, ngày nay các doanh nghiệp ngày càng dễ dàng tiếp cận với các công cụ quản trị mới nhất, giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả và dần nói không với các loại hồ sơ, giấy tờ. Chuyên mục này sẽ cập nhật cho các doanh nghiệp những công cụ quản trị hiệu quả, những xu hướng mới nhất liên quan đến quản trị nguồn nhân lực, quản trị chiến lược, quản trị tài chính, v.v trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ cả bên trong và bên ngoài mỗi tổ chức

hệ sinh thái công nghệ

Một giải pháp thay thế là mô hình hệ sinh thái công nghệ, thường được xây dựng xung quanh một tập hợp lớn hơn các nhà cung cấp chính (thường là khoảng một tá), mỗi nhà cung cấp tập trung vào một miền hoặc sản phẩm cụ thể và tất cả chúng đều hoạt động đồng thời. Mô hình này dựa trên việc tập hợp đầy đủ các nhà cung cấp cho một sản phẩm. Nó đánh giá cao khả năng tương tác giữa các nhà cung cấp và phụ thuộc vào trách nhiệm giải trình tập thể. Khi được triển khai hiệu quả, nó cho phép doanh nghiệp tiếp cận với nhiều khả năng hơn và tính linh hoạt của mô hình plug-and-play.