Thursday, September 16

Chuyển đổi số

Không giao tiếp trực tiếp với thầy cô, phải giam mình trong nhà, khó khăn về thiết bị học online hay đường truyền mạng không ổn định… là bốn trong rất nhiều lý do khiến nhiều học sinh đã và đang rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, tăng áp lực tâm lý, thậm chí bị stress.

Chuyển đổi số khác với các dự án công nghệ thông tin trước đây ở khía cạnh nó liên quan đến mọi hoạt động của doanh nghiệp, mọi cấp độ quản lý và nhân viên, không phải là một dự án độc lập như cách doanh nghiệp đầu tư vào các dự án công nghệ thông tin, việc lên kế hoạch và triển khai có thể chỉ thuộc thẩm quyền của bộ phận CNTT và bộ phận thụ hưởng.

Một giải pháp thay thế là mô hình hệ sinh thái công nghệ, thường được xây dựng xung quanh một tập hợp lớn hơn các nhà cung cấp chính (thường là khoảng một tá), mỗi nhà cung cấp tập trung vào một miền hoặc sản phẩm cụ thể và tất cả chúng đều hoạt động đồng thời. Mô hình này dựa trên việc tập hợp đầy đủ các nhà cung cấp cho một sản phẩm. Nó đánh giá cao khả năng tương tác giữa các nhà cung cấp và phụ thuộc vào trách nhiệm giải trình tập thể. Khi được triển khai hiệu quả, nó cho phép doanh nghiệp tiếp cận với nhiều khả năng hơn và tính linh hoạt của mô hình plug-and-play.