Tin tức

Không thể tạo ra CĐS thực thụ nếu không thiết lập được một văn hóa tổ chức phù hợp. Nếu một doanh nghiệp chỉ được thúc đẩy bởi kết quả tài chính và thiếu tư duy tập trung vào khách hàng, nó sẽ không bao giờ phát hiện ra vấn đề tiếp theo cần giải quyết của khách hàng. Nếu các đội nhóm trong tổ chức dựa vào thâm niên thay vì dữ liệu để đưa ra quyết định thì nỗ lực “thử nghiệm và học hỏi” sẽ đơn giản trở thành “thử nghiệm để xác nhận”. Nếu đội ngũ nhân viên sợ thất bại hoặc né tránh thừa nhận sai lầm, họ sẽ không bao giờ có thể lặp lại, chuyển hướng và điều chỉnh các giải pháp ĐMST của mình.