công cụ quản trịVới sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đặc biệt là điện toán đám mây, ngày nay các doanh nghiệp ngày càng dễ dàng tiếp cận với các công cụ quản trị mới nhất, giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả và dần nói không với các loại hồ sơ, giấy tờ. Chuyên mục này sẽ cập nhật cho các doanh nghiệp những công cụ quản trị hiệu quả, những xu hướng mới nhất liên quan đến quản trị nguồn nhân lực, quản trị chiến lược, quản trị tài chính, v.v trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ cả bên trong và bên ngoài mỗi tổ chức