Browsing: Marketing 4.0

Các chương trình CX trong tương lai sẽ mang tính tổng thể, dự đoán, chính xác cao và gắn liền với kết quả kinh doanh. Bằng chứng cho thấy rằng những lợi thế đáng kể đối với các công ty bắt đầu xây dựng năng lực, tài năng và cơ cấu tổ chức cần thiết cho quá trình chuyển đổi này. Những người gắn bó với các hệ thống truyền thống sẽ buộc phải bắt kịp trong những năm tới.

Cung cấp các trải nghiệm đa kênh hấp dẫn đã từng là lợi thế cạnh tranh của ngành bán lẻ. Nhưng trong thời điểm hiện tại, nó lại là một yêu cầu để sống sót trong ngành này. Số liệu thống kê kể từ sau đại dịch cho thấy hơn một phần ba người Mỹ mua hàng trực tuyến để nhận hàng tại cửa hàng (hình thức trải nghiệm đa kênh), đã trở thành thói quen mua sắm thông thường của họ và gần hai phần ba trong số đó dự định tiếp tục hành vi này

Có một công thức đã được chứng minh để thực hiện các chuyển đổi trải nghiệm khách hàng, bao gồm các bước cụ thể trên ba khối xây dựng cốt lõi: khát vọng được xác định rõ ràng, cách tiếp cận chuyển đổi nhanh và triển khai chi tiết các khả năng mới, đặc biệt là phân tích nâng cao. Bằng cách kết hợp cả ba khối xây dựng cốt lõi trên , các công ty có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh trong ngành của mình.