Browsing: giáo dục

Microsoft đã công bố việc lần đầu tiên họ đưa trò chơi giáo dục Minecraft: Education Edition vào iPad. Được phát hành lần đầu ra công chúng vào cuối năm 2016, trò chơi này trước đó đã được cung cấp cho các trường học trên các thiết bị Windows 10 và trên hệ điều hành MacOS.

Sony cho biết họ đã hoàn thành việc phát triển một hệ thống kỹ thuật số để lưu trữ và quản lý các hồ sơ giáo dục trên blockchain. Công ty Nhật Bản hiện đang tìm cách thương mại hóa sản phẩm, hợp tác với các cơ sở giáo dục được lựa chọn, vào năm tới.