Tác giả: TS Nguyen Viet Thang

kinh doanh trong đại dịch

Kể từ khi đại dịch Covid-19 tấn công vào cuộc sống của người Việt Nam từ đầu năm 2020 đến nay, nó đã làm thay đổi thói quen sống và sinh hoạt của mọi người, từ người lớn tuổi cho đến thế hệ trẻ. Thực tế là đa số tầng lớp giàu có sẽ giàu lên, còn tầng lớp nghèo sẽ nghèo hơn nữa, thậm chí nhiều hộ gia đình sẽ rơi vào cảnh đói

Read More