Tác giả: Mai Ngoc Phuong

biến dữ liệu thành tài sản

Việc xây dựng thương hiệu với hàng triệu khách hàng phụ thuộc vào khả năng của doanh nghiệp trong việc tự động hóa các quyết định trên quy mô lớn, trong thời gian thực, dựa trên dữ liệu được cá nhân hóa — đồng thời tôn trọng quyền riêng tư thông qua các chính sách minh bạch và tôn trọng lựa chọn của khách hàng.

Read More
digital transformation tips

Vậy, điều gì tạo nên thành công của việc chuyển đổi số. Đó có phải chỉ là việc di chuyển hoạt động của công ty lên các nền tảng số? Triển khai CRM để tăng doanh thu và thị phần? Vì cuối cùng lý do chuyển đổi số  là để cải thiện hoạt động kinh doanh – bằng cách mang lại trải nghiệm khách hàng tốt hơn, cải thiện năng suất, loại bỏ sự kém hiệu quả

Read More
Kinh doanh kết nối bị bão hoà, doanh nghiệp viễn thông đang dần thành công với những mô hình kinh doanh mới

¼ trên tổng số quỹ đầu tư vào các doanh nghiệp viễn thông đang khó khăn khi không tạo được biên lợi nhuận. Vì vậy, sự thấu hiểu nền tảng thành công của từng loại hình doanh nghiệp, đồng thời chọn phương án tiếp cận đúng sẽ là chìa khoá để doanh nghiệp duy trì kinh doanh bền vững.

Read More