Browsing: BIZ 480

Mỗi ngày bạn có bao nhiêu thời gian để đọc sách? Lần cuối cùng bạn đọc một cuốn sách về quản trị hay kinh doanh là khi nào?

Chuyên mục này sẽ cung cấp các bài giảng, các video, các bản ghi âm của các giảng viên, chuyên gia về các chủ đề thiết thực với doanh nghiệp như quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, tiếp thị số, quản trị sản xuất, v.v.

Hãy dành tối thiểu 480 giây mỗi ngày trong quỹ thời gian ngày càng hạn hẹp của bạn để học và theo kịp với bối cảnh kinh doanh ngày càng biến động với xu hướng số hóa ngày càng thắng thế!