Browsing: tập đoàn

Từ giữa năm 2014, GE Appliances cho ra mắt mô hình FirstBuild- một phòng thí nghiệm sáng tạo và một nhà máy cỡ nhỏ- với mục đích kết hợp điểm mạnh của một đại công ty với ưu điểm của doanh nghiệp khởi nghiệp. Tuy nhiên, sự rạch ròi là yếu tố quyết định. Mặc dù hoạt động động lập nhưng FirstBuild không có tham vọng thay đổi nền văn hóa lâu đời của một đại công ty.