Về chúng tôi

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt và sự ảnh hưởng ngày càng lớn của công nghệ, đội ngũ doanh nhân của Việt Nam cần được cập nhật thường xuyên về các kiến thức quản trị hiện đại. Việc thu nhận tri thức mới có thể được thực hiện qua hai hình thức: tự học và tham gia các chương trình đào tạo ngắn hạn cũng như dài hạn.

Trang web này mong muốn đóng góp vào sự nghiệp học tập không ngừng của đội ngũ doanh nhân và các nhà quản lý của Việt Nam.