Liên tục tuyển sinh các Chương trình Thạc sĩ cao cấp liên kết giữa Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN và các trường đại học quốc tế