Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở nên hiện hữu hơn bao giờ hết. Trí tuệ nhân tạo ngày càng thông minh hơn và dần dần thay thế con người trong rất nhiều công việc. Bên cạnh những lợi ích mà AI mang lại là những thách thức đặt ra với tổ chức và con người. Lãnh đạo doanh nghiệp trong kỷ nguyên số phải theo dõi sát sao sự phát triển của AI, đón nhận và học cách sống chung với AI