Case study

Quản trị tri thức đã được áp dụng rộng rãi tại các tập đoàn trên thế giới từ nhiều thập kỷ qua. Khởi đầu cho làn sóng áp dụng quản trị tri thức là các công ty kiểm toán Big 4 như PWC, KPMG, E&Y, v.v. Ở Việt Nam, một số tập đoàn lớn như FPT, Viettel, Vinamilk đã từng bước áp dụng quản trị tri thức để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức. Để có thể cạnh tranh trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với tác động ngày càng lớn của công nghệ thông tin, các doanh nghiệp Việt Nam cần đẩy mạnh áp dụng quản trị tri thức trong các hoạt động của mình. Tri thức chính là nguồn lực cạnh tranh bền vững nhất đối với mọi doanh nghiệp