Thói quen và nhu cầu của khách hàng đang thay đổi, phần lớn nhờ vào các dịch vụ được cung cấp bởi những công ty khổng lồ như Google, Amazon, Airbnb và Uber. Các công ty này mang các doanh nghiệp và người tiêu dùng lại gần nhau, cho phép họ mua, bán và giao dịch hàng hóa, dịch vụ thông qua các phương thức kỹ thuật số một cách dễ dàng, tiện lợi. Khách hàng cũng sẽ mong muốn sự tiện lợi như vậy đối với các dịch vụ do các nhà cung cấp dịch dịch vụ viễn thông.

Ngày 19 tháng 7 năm 2021 – Trong bốn năm qua, blog này đã xem xét khía cạnh con người trong quá trình chuyển đổi được định hướng bởi công nghệ đang định hình lại các hoạt động kinh doanh. Chúng tôi đã đưa ra trường hợp cho những nỗ lực xây dựng năng lực có hệ thống, quy mô lớn, lập luận rằng các công ty sẽ không nắm bắt được lợi ích của các công nghệ kỹ thuật số mới nếu họ không trang bị cho nhân viên của mình các kỹ năng để sử dụng chúng một cách hiệu quả.

Token economics có thể được hiểu là một tập hợp con của kinh tế học nghiên cứu các thể chế kinh tế, chính sách và đạo đức của việc sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ đã được mã hóa. Báo cáo này phác thảo tình trạng hiện tại của token hóa nền kinh tế của chúng ta và thảo luận về các tác động tiềm năng và động lực của một “nền kinh tế token” trong tương lai.

Không giao tiếp trực tiếp với thầy cô, phải giam mình trong nhà, khó khăn về thiết bị học online hay đường truyền mạng không ổn định… là bốn trong rất nhiều lý do khiến nhiều học sinh đã và đang rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi, tăng áp lực tâm lý, thậm chí bị stress.

Chuyển đổi số khác với các dự án công nghệ thông tin trước đây ở khía cạnh nó liên quan đến mọi hoạt động của doanh nghiệp, mọi cấp độ quản lý và nhân viên, không phải là một dự án độc lập như cách doanh nghiệp đầu tư vào các dự án công nghệ thông tin, việc lên kế hoạch và triển khai có thể chỉ thuộc thẩm quyền của bộ phận CNTT và bộ phận thụ hưởng.

Một giải pháp thay thế là mô hình hệ sinh thái công nghệ, thường được xây dựng xung quanh một tập hợp lớn hơn các nhà cung cấp chính (thường là khoảng một tá), mỗi nhà cung cấp tập trung vào một miền hoặc sản phẩm cụ thể và tất cả chúng đều hoạt động đồng thời. Mô hình này dựa trên việc tập hợp đầy đủ các nhà cung cấp cho một sản phẩm. Nó đánh giá cao khả năng tương tác giữa các nhà cung cấp và phụ thuộc vào trách nhiệm giải trình tập thể. Khi được triển khai hiệu quả, nó cho phép doanh nghiệp tiếp cận với nhiều khả năng hơn và tính linh hoạt của mô hình plug-and-play.