Học viên Thạc sĩ Quản lý công MPPM

Học viên chương trình Thạc sĩ Quản lý công Việt Nam Thụy Điển đến từ hầu hết các tỉnh thành của cả nước, cũng như đến từ các bộ ngành chủ chốt của Việt Nam như Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Giáo dục, Bộ Nội vụ, Ủy Ban dân tộc, v.v.

%name% Thạc sĩ Quản lý công: bản đồ học viên toàn quốc

 

Chương trình Thạc sĩ Quản lý công Việt Nam Thụy Điển cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của các tổ chức quốc tế như SIDA, Irish Aid, ADB,… hay các chương trình trọng điểm của Đảng và Chính phủ như chương trình 165, chương trình 135 giai đoạn II với mong muốn tạo ra một đội ngũ cán bộ công chức quản lý được đào tạo bài bản theo công nghệ của Thụy Điển, nơi có nền hành chính công tiên tiến hàng đầu thế giới, đội ngũ này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hiệu quả cho tiến trình cải cách hành chính, phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo ở Việt nam. Sự thành công của chương trình này còn được xem là hình mẫu về hợp tác giáo dục giữa hai nước Việt nam và Thụy Điển, vốn có truyền thống hữu nghị bền chặt trong nhiều thập kỷ qua.

, ,
Similar Posts
Latest Posts from quản trị và kinh doanh 4.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *