Browsing: tiếp thị

“Khi chúng tôi phát minh ra 4G, không ai nghĩ đến Uber, không ai ở Washington nghĩ đến Snapchat hay Instagram”, Dean Brenner, phó chủ tịch cấp cao của chính phủ tại Qualcomm, nói với Bloomberg. “Không ai nghĩ đến Pokemon Go. Sự thật là, chúng tôi không biết.” Điều đó đã không ngăn mọi người cố gắng. Tầm nhìn của Qualcomm về 5G, ví dụ, có tính năng kết nối xe hơi, thành phố thông minh và Internet “có xúc giác”.