Browsing: khởi nghiệp

Để duy trì khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp một cách bền vững trong kỷ nguyên số, nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đã phải thay đổi hoàn toàn mô hình kinh doanh, và tiến hành một quá trình chuyển đổi số (digital transformation) sâu sắc.

Pinduoduo gắn sự hấp dẫn của nó vào việc chia sẻ mua sắm trực tuyến với truyền thông xã hội. Được ra mắt vào năm 2015 bởi Huang Zheng, cựu kỹ sư của Google, công ty điều hành một mô hình kinh doanh mua chung giống như Groupon có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Từ giữa năm 2014, GE Appliances cho ra mắt mô hình FirstBuild- một phòng thí nghiệm sáng tạo và một nhà máy cỡ nhỏ- với mục đích kết hợp điểm mạnh của một đại công ty với ưu điểm của doanh nghiệp khởi nghiệp. Tuy nhiên, sự rạch ròi là yếu tố quyết định. Mặc dù hoạt động động lập nhưng FirstBuild không có tham vọng thay đổi nền văn hóa lâu đời của một đại công ty.