Browsing: giáo dục

Microsoft đã công bố việc lần đầu tiên họ đưa trò chơi giáo dục Minecraft: Education Edition vào iPad. Được phát hành lần đầu ra công chúng vào cuối năm 2016, trò chơi này trước đó đã được cung cấp cho các trường học trên các thiết bị Windows 10 và trên hệ điều hành MacOS.