No Image

Bản sao kỹ thuật số – Digital Twin là gì ? Tiềm năng của Digital Twin trong chuyển đổi số ?

September 5, 2019 Bui Quoc Vu 0

Digital Twin được coi là một đại diện ảo tương tác với đối tượng vật lý trong suốt vòng đời của nó và cung cấp trí thông minh để đánh giá, tối ưu hóa, dự đoán, v.v. Chúng tập trung vào cả hai mặt vật lý và ảo cũng như kết nối, đó là các yếu tố cần thiết trong khung ba chiều của Digital Twin.