Công nghệ Kỹ thuật số ngành khách sạn: Thách thức, Ưu tiên và Những điểm chính

April 23, 2021 Quynh Giao 0

Chủ khách sạn ngày nay phải hiểu, biết và sử dụng các giải pháp công nghệ kỹ thuật số trong môi trường hàng ngày của họ, đồng thời có thể đánh giá, đánh giá, đề xuất và có được các giải pháp công nghệ để cải thiện sự hài lòng của khách, hiệu quả hoạt động, năng suất, dịch vụ khách hàng và doanh thu.