Browsing: cạnh tranh

UPS đang dựa nhiều vào AI và phân tích nâng cao để đi trước đối thủ và chống lại mối đe dọa hiện hữu của Amazon. Công cụ phân tích này vượt xa loại đầu tiên mà UPS đã sử dụng. Công ty đã triển khai thuật toán ORION của mình vào năm 2016 để lên kế hoạch các tuyến đường hàng ngày cho 55.000 tài xế trên khắp Bắc Mỹ.