smart manufacturing in Vietnam

Theo Deloitte Insights, Smart Factory là sự tiến hóa vượt bậc từ một hệ thống sản xuất tự động hóa truyền thống sang một hệ thống sản xuất được kết nối và linh hoạt – một hệ thống mà có thể kết nối và xử lý dữ liệu liên tục từ hoạt động sản xuất và kinh doanh. Với hệ thống này, hoạt động sản xuất – kinh doanh sẽ hiệu quả hơn, linh hoạt hơn, giảm thời gian chết, có khả năng dự báo và tự hiệu chỉnh.

Theo báo cáo từ PWC, thị trường toàn cầu dành cho mảng Smart Factory sẽ tăng trưởng 10,4% và đạt doanh thu 75 tỉ đô vào năm 2020, bao phủ các lĩnh vực công nghiệp gồm Electronics (điện tử), Engineering & Construction (kỹ thuật & xây dựng), Transportation & Logistics (vận tải & logistics), Automotive (ô tô), Industrial manufacturing (sản xuất công nghiệp), Aerospace (hàng không vũ trụ).