Tủ sách CEO

Giới thiệu những quyển sách hay về các xu hướng quản trị hiện đại cũng như cuốn sách kinh điển, sách “gối đầu giường” của các nhà quản trị, các lãnh đạo doanh nghiệp thành công.