ThS MPPM

Thạc sĩ Quản lý công Việt Nam Thụy Điển

Chương trình Thạc sĩ Quản lý công hợp tác giữa ĐHQG Hà Nội và Đại học Uppsala Thụy Điển.

Đây là chương trình do Đại học Uppsala Thụy Điển xây dựng cho Việt Nam nhằm đào tạo một đội ngũ cán bộ quản lý chất lượng cao cho khu vực công của Việt Nam. Từ năm 2010 đến nay chương trình đã đào tạo được hơn 300 học viên, đa số đang nắm giữ những vị trí quan trọng tại các bộ, ngành địa phương, một số đang làm nghiên cứu sinh tại các trường đại học danh tiếng của nước ngoài. Chương trình tự hào đã đào tạo được một đội ngũ giảng viên trong nước không chỉ giỏi về các chuyên ngành quản lý công mà còn thành thạo các phương pháp giảng dạy dành cho người lớn. Chi tiết chương trình xem TẠI ĐÂY