K-tube

Doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm hơn 80% trong tổng số các doanh nghiệp Việt Nam. Sự phát triển của nền kinh tế của mỗi quốc gia đều phải dựa vào sự phát triển của lực lượng các doanh nghiệp vừa và nhỏ này. Có thể nói, đa số lãnh đạo các DNVVN không có thời gian tham gia các khóa học đào tạo bài bản về quản trị doanh nghiệp và ngay cả khi đi học, ít người có thể toàn tâm toàn ý vào việc nghe các bài giảng và lĩnh hội kiến thức từ giảng viên. Công nghệ chính là một phương thức hữu hiệu để giải bài toán “thiếu hụt” kiến thức về quản trị và kinh doanh của đội ngũ lãnh đạo DNVVN. Công nghệ cho phép kết nối trực tiếp và nhanh hơn với các giảng viên, và việc học có thể diễn ra bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu.

trithucquantri.com sẽ nỗ lực kết nối với đội ngũ giảng viên tại các trường kinh doanh của Việt Nam để đội ngũ doanh nhân Việt Nam được tiếp cận với những kiến thức giảng dạy ở các chương trình đào tạo MBA một cách nhanh nhất và cô đọng nhất, gắn trực tiếp với các thách thức quản lý mà doanh nghiệp đang gặp phải, liên quan đến mọi khía cạnh như chiến lược kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, tiếp thị, sản xuất, v.v.

—CHIA SẺ TRI THỨC ĐỂ NHẬN LẠI TRI THỨC—