Trong kỷ nguyên kỹ thuật số, dữ liệu được xem là “nhiên liệu” chính và là động lực phát triển của nền kinh tế sáng tạo. Các mô hình kinh doanh mới, các startup công nghệ trở thành công ty kỳ lân chỉ trong một thời gian ngắn nhờ vào việc biết khai thác sức mạnh của Dữ liệu lớn, cùng với sự giúp sức của những công nghệ như: điện toán đám mây, công nghệ di động, trí tuệ nhân tạo, v.v.

Chuyên mục này cập nhật những xu hướng và ứng dụng mới nhất của Dữ liệu lớn trong các ngành công nghiệp khác nhau như y tế, giáo dục, bán lẻ, giao thông