Trong kỷ nguyên kỹ thuật số, dữ liệu được xem là “nhiên liệu” chính và là động lực phát triển của nền kinh tế sáng tạo. Các mô hình kinh doanh mới, các startup công nghệ trở thành công ty kỳ lân chỉ trong một thời gian ngắn nhờ vào việc biết khai thác sức mạnh của Dữ liệu lớn, cùng với sự giúp sức của những công nghệ như: điện toán đám mây, công nghệ di động, trí tuệ nhân tạo, v.v.

Chuyên mục này cập nhật những xu hướng và ứng dụng mới nhất của Dữ liệu lớn trong các ngành công nghiệp khác nhau như y tế, giáo dục, bán lẻ, giao thông

biến dữ liệu thời tiết thành tài sản

Sự lột xác của The Weather Company nhờ khai thác dữ liệu thời tiết

Vai trò của dữ liệu đối với doanh nghiệp đang thay đổi một cách mạnh mẽ. Rất nhiều doanh nghiệp sử dụng dữ liệu như một phần hoạt động của họ trong nhiều năm qua đang chứng kiến một cuộc cách mạng về dữ liệu: dữ liệu đang đến từ những nguồn cung mới, được sử dụng để giải quyết các vấn đề mới và trở thành động lực chính cho đổi mới sáng tạo.

chuyển đổi số bán lẻ thời trang

Stitch Fix: cách mà một công ty thời trang bình thường cũng có thể chuyển đổi số

Stitch Fix đang thiết lập tiêu chuẩn vàng trong chuyển đổi kỹ thuật số bán lẻ. Họ có thể thiết lập tiêu chuẩn vàng trong tất cả các chuyển đổi kỹ thuật số, chứng tỏ rằng ngay cả các ngành công nghiệp không thiên về công nghệ cũng có thể và nên sử dụng dữ liệu để cải thiện trải nghiệm của khách hàng và bán hàng. Họ là một ví dụ sáng chói giống như đại lý Harley Davidson bắt đầu sử dụng các phân tích dự đoán để xác định tốt hơn các khách hàng tiềm năng và cải thiện doanh số. Đây là những công ty đang nhận được nó, nó và tìm thấy thành công trong chuyển đổi kỹ thuật số.