Biến tính hiếu kỳ thành ý tưởng sáng tạo bền vững: 7 bước dẫn tới sáng tạo.

Dave Ulrich – Một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất vềQuản trị Nguồn nhân lực

Hiếu kỳ chính là nền tảng của sự sáng tạo

Tôi đã biến tính hiếu kỳ của mình thành sáng tạo cá nhân và sáng tạo tổ chức như thế nào? Tò mò hay tính hiếu kỳ có nghĩa là bạn đang có một tư duy phát triển thay vì bảo thủ. Carole Dweck và các đồng nghiệp rất thông minh trong việc diễn giải làm thế nào có được và duy trì tính hiếu kỳ thông qua tư duy phát triển trong nhiều tình huống.

Tuy nhiên, chúng ta sử dụng tính hiếu kỳ như một nền tảng mạnh mẽ để tạo ra sự sáng tạo bền vững trong cuộc sống cá nhân và tổ chức như thế nào? Sáng tạo diễn ra khi các cá nhân và hoặc tổ chức biến sự tò mò cá nhân thành những điều mới mẻ. Một nghệ sĩ hiếu kỳ có thể biến sự hiếu kỳ của mình thành các sản phẩm nghệ thuật sáng tạo mới như âm nhạc, hội họa, văn học, v.v. Tò mò là một sự kiện còn sáng tạo là một quá trình bền bỉ. Tò mò đơn giản đến từ tư duy muốn phát triển của cá nhân còn sáng tạo biến những quan sát thành các thói quen cá nhân hay cách thức của tổ chức. Hiếu kỳ dẫn đến sáng tạo còn sáng tạo lại dẫn đến đổi mới.

Tôi sẽ khuyến nghị 7 bước để biến sự hiếu kỳ thành sáng tạo. Bảy bước này không chỉ giúp xác định sự sáng tạo của lãnh đạo hay đội ngũ quản lý mà còn là nguồn gốc cho mọi sự sáng tạo trên trái đất. Những bước này có thể sử dụng để hình thành các lựa chọn riêng của cá nhân hay tạo ra các tổ chức đổi mới.

  1. Bắt đầu với hiện tượng

Thông thường, sự sáng tạo bắt đầu bằng việc quan sát sự việc không theo công thức nào: bao gồm các ý tưởng, kinh nghiệm hoặc các vấn đề  không có tính tổ chức. Đó là xác định các câu hỏi chưa có sẵn câu trả lời. Trong nghiên cứu về nguồn vốn lãnh đạo của chúng tôi, chúng tôi quan sát một hiện tượng đơn giản: lãnh đạo có thể thể làm tăng hoặc giảm giá trị của công ty dưới góc nhìn của nhà đầu tư. Vì sao?

  1. Đặt tên cho các yếu tố và phương diện của hiện tượng

Các ngôn từ luôn có tác dụng và bằng cách đặt tên cho những cái bạn quan sát được, sự quan sát trở thành sự thật và định hình. Ví dụ việc đặt tên đất, nước, ngày, đêm đơn giản là cách gọi tên các sự vật hiện tượng của trái đất. Trong nghiên cứu về nguồn vốn lãnh đạo của chúng tôi, chúng tôi đã đặt tên cho mười yếu tố mà lãnh đạo theo đuổi để tạo ra giá trị gia tăng cho nhà đầu tư. Những thuật ngữ mới này giúp định nghĩa hiện tượng quan sát được.

  1. Tìm hiểu xem các cấu phần được gắn vào hệ thống như thế nào

Với các tên gọi hay thuật ngữ đã được tạo ra, sự kết nối các thuật ngữ đó sẽ tạo ra một hệ thống. Ví dụ ánh sáng được phân biệt với bóng tối và trở thành một quy luật lặp đi lặp lại, hay chính là thời gian theo ngày hoặc năm, là quy luật vận động của trái đất. Tương tự, khi xác định nguồn vốn lãnh đạo, chúng ta đã tạo ra một khuôn khổ  cho nguồn vốn lãnh đạo với hai lĩnh vực và mười yếu tố cho phép đo lường và kiểm soát. Hệ thống cho phép quan sát trở thành quy luật hơn là một sự kiện tách biệt, và quy luật trở thành một văn hóa – lý tưởng là một văn hóa phong phú gắn với các kết quả quan trọng của tổ chức.

  1. Thực nghiệm ý tưởng sáng tạo

Khi xác định cái gì có thể hiện thực hóa được, cái gì không cần bắt đầu với quy mô nhỏ trước và không ngừng học hỏi để rút kinh nghiệm. Đây cũng là cách mà các vườn ươm đánh giá xem các ý tưởng có khả thi hay không. Khi xây dựng chỉ số nguồn vốn lãnh đạo, chúng tôi cũng thử nghiệm cách để đo lường mười chỉ số và gắn chúng với niềm tin của nhà đầu tư. Các công ty trải nghiệm bằng cách “nghĩ lớn”, “thử quy mô nhỏ”, “thất bại nhanh” và không ngừng học hỏi.

  1. Nhân rộng các thử nghiệm trong các bối cảnh phức tạp hơn

Khi các thử nghiệm trở nên phổ biến, cần nhân rộng và kiểm chứng các kết quả trong các bối cảnh phức tạp hơn; ví dụ tạo ra các loại thực vật đơn giản rồi mới đến các sinh vật phức tạp. Học hỏi từ các thử nghiệm cũng giúp gia tăng sự sáng tạo. Đối với bài toán nguồn vốn lãnh đạo, chúng tôi đã thử nghiệm cách đo lường mười yếu tố bằng cách quan sát, khảo sát, học máy và truyền thông xã hội. Các thử nghiệm này đã dẫn tới chỉ số nguồn vốn lãnh đạo có thể được sử dụng bởi nhà đầu tư, các tổ chức đánh giá tín nhiệm, hội đồng quản trị, các nhà quản lý điều hành để tính toán giá trị của lãnh đạo. Thực nghiệm cho phép các thông tin bên ngoài được tiếp cận, phân tích và sử dụng để thể chế hóa các năng lực cốt lõi.

  1. Nhân rộng và nhân bản để các ý tưởng sáng tạo tự tồn tại, phát triển

Lý tưởng là khi sự sáng tạo tự phát triển và tồn tại khi thế hệ thứ hai làm chủ các ý tưởng. Trao sự làm chủ về quá trình sáng tạo cho thế hệ sau cho phép ý tưởng được phát huy tối đa và phát triển hơn thời kỳ của người đã sinh ra ý tưởng đó. Sức mạnh của ý tưởng sẽ đến khi nó giúp những người khác được trao quyền. Đối với nguồn vốn lãnh đạo, chúng ta mong đợi những người khác đưa ra ý tưởng và làm chủ ý tưởng. Trong các tổ chức, sự kế thừa con người, ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ và khách hàng đảm bảo sự bền vững.

  1. Dừng và nghỉ đúng lúc để làm mới sự sáng tạo

Trong sáng tạo, khoảng dừng để suy nghĩ, đánh giá và làm mới là rất cần thiết. Cần biết khi nào cần tăng tốc để biến sáng tạo thành các dự án mạo hiểu mới và khi nào cần giảm tốc để làm mới. Khoảng dừng trong công việc cho phép chúng ta quay trở lại với sự thấu hiểu và nguồn năng lượng mới. Với nguồn vốn lãnh đạo, ví dụ về khoảng dừng có thể tìm thấy trong lĩnh vực đầu tư cổ phần công ty khi mà các đối tác nguồn vốn lãnh đạo có thể giúp các công ty đầu tư tăng tính hiệu quả.

Vậy, bạn biến tính hiếu kỳ của mình thành sáng tạo như thế nào?

(Dave Ulrich has been ranked the #1 Management Educator & Guru by BusinessWeekselected by Fast Company as one of the 10 most innovative and creative leaders, and named the most influential thinker in HR of the decade by HR magazine)

About TS Phạm Anh Tuấn 189 Articles
Phó VT Viện sáng tạo & Chuyển đổi số VIDTI

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*