Browsing: Đổi mới sáng tạo

đổi mới sáng tạoTrong thời đại ngày nay, mọi doanh nghiệp đều phải thấm nhuần khẩu hiệu: đổi mới hay là chết? Tuy nhiên để triển khai đổi mới sáng tạo trong mọi khâu của chuỗi giá trị đòi hỏi nỗ lực của cả tổ chức và quan trọng nhất là các nền tảng văn hóa, công nghệ, nhân sự của tổ chức đều hướng tới và hỗ trợ hiệu quả cho quá trình đổi mới sáng tạo trong tổ chức

khám phá vũ trụ

Các công ty công nghệ vũ trụ tư nhân mới đang thực hiện một cách tiếp cận rất khác, coi các hệ thống tên lửa của họ là nền tảng. Họ tạo ra các thành phần và công nghệ có thể được tái sử dụng và nhân rộng, cho phép họ bắt đầu với quy mô nhỏ và nhanh chóng mở rộng quy mô. Điều này đang làm giảm chi phí một cách triệt để, làm cho không gian dễ tiếp cận hơn và nhu cầu đang thúc đẩy rất nhiều đô la đầu tư.

Các nhà lãnh đạo đang tìm cách phát triển lấy khách hàng làm trung tâm và thúc đẩy sự thành công trong quản lý trải nghiệm khách hàng cần phải sử dụng nghiên cứu này để hiểu sâu hơn về các công cụ trải nghiệm khách hàng khác nhau mà họ có thể tận dụng cho tổ chức của mình.

nhà đổi mới

Người khởi phát ý tưởng tìm ra các vấn đề mới và lý tưởng hóa dựa trên kinh nghiệm trực tiếp của chính họ. Đối với họ, tiếp xúc vật lý và tham gia vào, thế giới thực cảnh báo họ về những khoảng trống và mâu thuẫn chưa được giải quyết – những vấn đề có thể đáng được giải quyết như cơ hội và khả năng. Tuy nhiên, người khởi phát ý tưởng chỉ tìm thấy những vấn đề này ở mức độ cao; họ không nhất thiết phải thu hút sự hiểu biết rõ ràng về các chi tiết cụ thể của một vấn đề hoặc các giải pháp tiềm năng của nó.

Thời gian nhìn vào màn hình máy tính đang giảm dần khi các văn phòng và trường học mở cửa trở lại, tuy nhiên nhiều người đang giữ ống kính máy tính của họ như một phụ kiện thời trang

Ngày 19 tháng 7 năm 2021 – Trong bốn năm qua, blog này đã xem xét khía cạnh con người trong quá trình chuyển đổi được định hướng bởi công nghệ đang định hình lại các hoạt động kinh doanh. Chúng tôi đã đưa ra trường hợp cho những nỗ lực xây dựng năng lực có hệ thống, quy mô lớn, lập luận rằng các công ty sẽ không nắm bắt được lợi ích của các công nghệ kỹ thuật số mới nếu họ không trang bị cho nhân viên của mình các kỹ năng để sử dụng chúng một cách hiệu quả.