đổi mới giáo dụcTrong kỷ nguyên số, hệ thống giáo dục đứng trước những thách thức cực kỳ lớn. Sự phát triển của công nghệ số đã dẫn tới sự tràn ngập của các nền tảng thông tin, tri thức và tạo ra sự bình đẳng về cơ hội học tập cho mọi đối tượng. Mặt khác với xu hướng sử dụng các thiết bị di động của người dùng ngày càng tăng, mỗi chiếc điện thoại di động sẽ trở thành chính lớp học, thư viện hay thầy giáo của chính bạn và con cái bạn. Chuyên mục này sẽ cung cấp những xu hướng mới nhất trong giáo dục, liên quan đến không chỉ vấn đề phương pháp học tập, chia sẻ kiến thức mà cả vấn đề quản lý giáo dục, tương tác giữa người học, giảng viên và nhà trường.