Công nghệ 4.0

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà các công nghệ đỉnh cao, tiên tiến, đặc biệt là công nghệ số có sự phát triển vượt bậc, tạo ra những lợi ích và giá trị vượt bậc cho các tổ chức, doanh nghiệp và khách hàng. Công nghệ ngày này xuất hiện và phát triển theo các làn sóng, mỗi làn sóng công nghệ thừa hưởng thành quả của những làn sóng trước đồng thời là tiền đề cho sự phát triển của những làn sóng sau. Những công nghệ nổi bật trong những năm tới bao gồm: trí tuệ nhân tạo, học máy, blockchain, IoT, 5G, AR/VR,…