Browsing: Chuyển đổi số

Chuyển đổi số là gì? Nó bắt nguồn từ sự giao thoa giữa điện toán đám mây, dữ liệu lớn, internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI). Ngày nay, chuyển đổi số đóng vai trò sống còn trong tất cả các ngành công nghiệp. Một số người mô tả nó là sức mạnh của công nghệ số áp dụng vào mọi khía cạnh của tổ chức. Một số khác thì nhắc đến nó như là việc áp dụng công nghệ số và sử dụng các phân tích nâng cao nhằm tạo ra giá trị kinh tế, sự linh hoạt và tốc độ.

Chuyên mục này nhằm cung cấp cho người đọc các quan điểm, xu hướng, lộ trình, bài học cụ thể về chuyển đổi số trong các tổ chức, các ngành ở các khu vực địa lý khác nhauchuyển đổi số là gì

những gì Fintech làm được, các ngân hàng cũng có thể làm được, nhưng do những ràng buộc về mô hình kinh doanh, hay do sức ì của một bộ máy tổ chức lớn hoặc do các rào cản về quy định nên các ngân hàng chưa thể dịch chuyển nhanh hoặc có mức độ chấp nhận rủi ro cao như công ty Fintech

Trong thập kỷ tới, chúng ta sẽ trải qua hai sự kiện hậu quả nhất trong lịch sử nhân loại: sự kết nối của tất cả con người và vạn vật thông qua một mạng kỹ thuật số chung và sự gia tăng của trí tuệ tập thể con người thông qua các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Sự chuyển đổi này đại diện cho một sự thay đổi chất lượng địa chấn trong trải nghiệm của con người bởi vì bản thân nhân loại sẽ bị biến đổi. Các khối cấu thành (building blocks) để củng cố sự chuyển dịch này đã được đặt ra; chúng chỉ cần được cấu hình.

Sự thay đổi của bối cảnh là quan trọng. Trước đây, chúng ta chỉ nghĩ rằng sản phẩm được tung ra là đã đủ chức năng. Cho rằng khách hàng/người dùng có thể chạy hoàn hảo ít nhất 2-3 tính năng cơ bản, nhưng khách hàng đã đòi hỏi cao hơn, họ hiểu được 5-6 tính năng cơ bản một cách dễ dàng, chúng ta phải cung cấp thêm thứ gì đó, mà thứ đó phải vừa khiến họ cảm thấy sự tương đồng và ồ lên khi trải nghiệm. Cách tốt nhất để xem cách tiếp cận này là thông qua một ví dụ.

Công nghệ dù hiện đại tới đâu cũng sẽ nhanh chóng có những công nghệ khác thay thế và doanh nghiệp ngày càng khó ngăn ngừa đối thủ cạnh tranh bắt chước, triển khai những công nghệ với tính năng tương đương với công nghệ mà doanh nghiệp đang ứng dụng. Trong lĩnh vực ngân hàng, khả năng hiểu thấu khách hàng và thực thi các hoạt động cốt lõi của ngân hàng từ việc thiết kế sản phẩm, cung cấp sản phẩm, dịch vụ và chăm sóc khách hàng dựa trên khả năng thấu hiểu đó mới là nguồn tạo lợi thế cạnh tranh cho các ngân hàng.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 tấn công vào cuộc sống của người Việt Nam từ đầu năm 2020 đến nay, nó đã làm thay đổi thói quen sống và sinh hoạt của mọi người, từ người lớn tuổi cho đến thế hệ trẻ. Thực tế là đa số tầng lớp giàu có sẽ giàu lên, còn tầng lớp nghèo sẽ nghèo hơn nữa, thậm chí nhiều hộ gia đình sẽ rơi vào cảnh đói