sếp vô tổ chức

Khối lượng công việc phải xử lý hàng ngày chất đống trong khi quỹ thời gian có hạn. Việc nào cần làm trước, việc nào có thể làm sau. Câu hỏi đơn giản như vậy nhưng không phải sếp nào cũng có cầu trả lời đúng. Trong bộ phim ngắn này, một công cụ đơn giản được giới thiệu để các “sếp” có thể áp dụng vào công tác quản lý, điều hành của mình, thoát khỏi tình trạng quá tải, tránh nguy cơ kiệt sức vì công việc.

Similar Posts
Latest Posts from quản trị và kinh doanh 4.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *