Video: Thuyết lãnh đạo hành vi hay ba phong cách lãnh đạo (Lewin)

Thuyết lãnh đạo hành vi là một trong những học thuyết về lãnh đạo lâu đời nhất do Lewin (1890-1947) xây dựng. Theo đó, Lewin cho rằng các nhà lãnh đạo thường có một trong ba phong cách lãnh đạo sau: độc đoán (autocratic), dân chủ (democratic), và tự do (laissez faire). Sau này các học giả đã thêm vào học thuyết này một số phong cách lãnh đạo mới. Tuy nhiên thuyết lãnh đạo hành vi của Kurt Lewin vẫn được xem là có tính phổ quát nhất và giá trị thực tiễn của học thuyết này vẫn còn nguyên trong bối cảnh kinh doanh và quản trị hiện nay.

Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hùng, giảng viên của nhiều chương trình đào tạo cao cấp dành cho lãnh đạo trong khu vực công và tư sẽ giới thiệu cụ thể về học thuyết lãnh đạo hành vi.

About TS Phạm Anh Tuấn 189 Articles
Phó VT Viện sáng tạo & Chuyển đổi số VIDTI

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*