Video: Quản trị quá trình thay đổi tổ chức và Công cụ phân tích trường lực (Lewin)

Thay đổi tổ chức là một quá trình phức tạp với những giai đoạn khác nhau. Các nhà quản lý cần hiểu và làm chủ những diễn biến tâm lý khác nhau của nhân viên, những người chịu tác động trực tiếp của thay đổi tổ chức, trong từng giai đoạn của tiến trình thay đổi. Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hùng, chuyên gia cao cấp về phát triển tổ chức phân tích 3 giai đoạn của tiến trình thay đổi tổ chức và giới thiệu về công cụ phân tích trường lực, dựa trên lý thuyết mà Kurt Lewin (1890-1947) đã xây dựng

About TS Phạm Anh Tuấn 189 Articles
Phó VT Viện sáng tạo & Chuyển đổi số VIDTI

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*