thay đổi tổ chức

Thay đổi tổ chức là một quá trình phức tạp với những giai đoạn khác nhau. Các nhà quản lý cần hiểu và làm chủ những diễn biến tâm lý khác nhau của nhân viên, những người chịu tác động trực tiếp của thay đổi tổ chức, trong từng giai đoạn của tiến trình thay đổi. Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hùng, chuyên gia cao cấp về phát triển tổ chức phân tích 3 giai đoạn của tiến trình thay đổi tổ chức và giới thiệu về công cụ phân tích trường lực, dựa trên lý thuyết mà Kurt Lewin (1890-1947) đã xây dựng

Similar Posts
Latest Posts from quản trị và kinh doanh 4.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *