4 bước ủy quyền

Ủy quyền là một trong những kỹ năng quan trọng nhất của lãnh đạo và nhà quản lý. Suy cho cùng lãnh đạo chính là nghệ thuật đạt được kết quả công việc thông qua việc tạo ảnh hưởng lên cấp dưới. Ủy quyền không có nghĩa là để nhân viên thích làm gì thì làm, ủy quyền luôn phải đi liền với việc hỗ trợ và đánh giá.

Tiến sĩ Nguyễn Khắc Hùng giới thiệu về 4 bước ủy quyền mà mọi lãnh đạo và nhà quản lý cần biết. Thực hành 4 bước ủy quyền này giúp bạn rảnh tay đi chơi golf, gặp gỡ đối tác,..mà vẫn đảm bảo bộ máy tổ chức vận hành trơn chu.

,
Similar Posts
Latest Posts from quản trị và kinh doanh 4.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *