Author: Dang Trung Kien

Sự chuyển đổi số có giá trị cao nhất đến từ sự đảo ngược của công ty, tức là chuyển từ giá trị mà một mình công ty tạo ra sang giá trị mà nó giúp điều phối. Xây dựng một nền tảng thành công có nghĩa là cung cấp các công cụ và thị trường để giúp các đối tác phát triển. Ngược lại, những người đương nhiệm thường sử dụng chuyển đổi số để cải thiện hiệu quả hoạt động hiện tại của họ.

Read More

Việc dựa vào các đại lý và công ty tổng hợp để quản lý chi tiêu kỹ thuật số của bạn có thể đánh đổi lợi thế cạnh tranh. Các công ty như KFC đang thực hiện một cách tiếp cận khác. Những điều quan trọng Tiếp thị kỹ thuật số ngày nay cung cấp một mức độ sâu sắc chưa từng có về người tiêu dùng. Nhiều công ty không tận dụng được mức độ chi tiết này, do đó các đại lý và công ty tổng hợp không quản lý được các khoản đầu tư tiếp thị kỹ thuật…

Read More

Thời gian nhìn vào màn hình máy tính đang giảm dần khi các văn phòng và trường học mở cửa trở lại, tuy nhiên nhiều người đang giữ ống kính máy tính của họ như một phụ kiện thời trang

Read More

Sự thay đổi của bối cảnh là quan trọng. Trước đây, chúng ta chỉ nghĩ rằng sản phẩm được tung ra là đã đủ chức năng. Cho rằng khách hàng/người dùng có thể chạy hoàn hảo ít nhất 2-3 tính năng cơ bản, nhưng khách hàng đã đòi hỏi cao hơn, họ hiểu được 5-6 tính năng cơ bản một cách dễ dàng, chúng ta phải cung cấp thêm thứ gì đó, mà thứ đó phải vừa khiến họ cảm thấy sự tương đồng và ồ lên khi trải nghiệm. Cách tốt nhất để xem cách tiếp cận này là thông qua một ví dụ.

Read More