Ra mắt Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (VIDTI)

Ra mắt Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số VIDTI

December 13, 2020 Tri Thức Quản Trị 0

Đội ngũ lãnh đạo Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số là những người trẻ, sáng tạo, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, an toàn thông tin, quản trị kinh tế, giáo dục đào tạo và truyền thông, và là những người có nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn, đang tham gia trực tiếp vào các dự án xây dựng đô thị thông minh chính phủ số, chuyển đổi số trong khu vực công và tư.

phát triển lãnh đạo

Lộ trình chuẩn cho Chuyển đổi số ngành viễn thông

September 30, 2020 Tri Thức Quản Trị 0

Các công ty viễn thông cần lập kế hoạch các lộ trình chuyển đổi kỹ thuật số của họ một cách bài bản hơn nhiều để khai thác giá trị và tối đa hóa nguồn lực hạn chế của họ. Một số có thể chọn một loạt các thay đổi gia tăng, trong khi những công ty khác có thể chọn một con đường triệt để