thương mại điện tử & D2C

Thách thức triển khai DTC trong thương mại điện tử

December 30, 2020 TS Phạm Anh Tuấn 0

Có nhiều cách để bắt đầu hành trình DTC. Đối với các thương hiệu mới bắt đầu với thương mại điện tử, sử dụng chợ trực tuyến và các ứng dụng đã có sẵn có thể là cách hiệu quả để tìm hiểu về những gì hoạt động tốt trên mạng. Các thương hiệu khác đã trưởng thành hơn về mặt kỹ thuật số có thể muốn mở rộng sự hiện diện trực tuyến của họ để thu hút người tiêu dùng và tạo ra những hiểu biết sâu sắc về những gì hoạt động tốt nhưng tạm dừng việc khởi chạy thương mại điện tử. Nhưng với hành vi của người mua sắm thay đổi quá nhanh, các thương hiệu sẽ cần phải khẩn trương trả lời các câu hỏi quan trọng và xác định cách tốt nhất để kết nối với khách hàng của họ trên kênh trực tuyến.

Ra mắt Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (VIDTI)

Ra mắt Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số VIDTI

December 13, 2020 Tri Thức Quản Trị 0

Đội ngũ lãnh đạo Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số là những người trẻ, sáng tạo, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, an toàn thông tin, quản trị kinh tế, giáo dục đào tạo và truyền thông, và là những người có nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn, đang tham gia trực tiếp vào các dự án xây dựng đô thị thông minh chính phủ số, chuyển đổi số trong khu vực công và tư.