chuyển đổi số viễn thông

10 lộ trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp viễn thông

October 7, 2020 TS Phạm Anh Tuấn 0

Tất cả chúng ta đều bị ám ảnh bởi những thứ mà chúng ta quan tâm, và theo đó, chúng ta coi sự biến đổi là chủ yếu: một thách thức về công nghệ; hoặc một cơ hội dịch vụ kỹ thuật số mới; hoặc một sự thay đổi văn hóa; hoặc vấn đề tương tác với khách hàng. Chuyển đổi là tất cả những điều trên, và hơn thế nữa.