Không có kiến thức chuyên ngành có thể trở thành lãnh đạo giỏi được không?

November 16, 2017 TS Phạm Anh Tuấn 1

Lâu nay trong xã hội nói chung và trong giáo dục nói riêng người ta vẫn giả định rằng các kỹ năng bạn cần để trở thành một nhà lãnh đạo ít nhiều có thể chuyển giao được. Nếu bạn có thể truyền cảm hứng và động viên mọi người trong một lĩnh vực nào đó, bạn sẽ có thể dùng lại các kỹ năng đó để làm công việc tương tự tại các địa điểm khác.

Chiến lược quản trị tri thức là gì?

November 10, 2017 TS Phạm Anh Tuấn 0

Chiến lược mã hóa (codification) là chiến lược dựa vào công nghệ, hệ thống và các quy trình, thủ tục để ghi chép, mô tả, mã hóa các tri thức, kinh nghiệm của tổ chức, biến tri thức « ẩn » thành tri thức « hiện ». Mục tiêu của chiến lược này là xây dựng được các kho tri thức (knowledge repository) để các thành viên trong tổ chức có thể dễ dàng truy cập, tìm kiếm tri thức mình cần phục vụ cho công việc. Chiến lược này chính là chiến lược QTTT đầu tư vào hệ thống (system oriented strategy) theo cách gọi của Choi và Lee (2002).

GIẢI MÃ SỨC MẠNH CỦA HỢP TÁC TRONG LÀM VIỆC NHÓM

November 1, 2017 TS Phạm Anh Tuấn 0

Một phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi của DBS là việc áp dụng sớm công nghệ năng suất dựa trên đám mây, dưới dạng Office 365, trong các hoạt động của mình. Điện toán đám mây cung cấp cho nhân viên DBS quyền truy cập vào dữ liệu liên quan khi đang di chuyển, giúp nhân viên làm việc hiệu quả và linh hoạt.