phụng sự tổ chức

Làm thế nào để khuyến khích nhân viên vượt qua giới hạn nhiệm vụ của công việc?

September 28, 2017 TS Phạm Anh Tuấn 1

Mặc dù công dân tổ chức là một khái niệm mới, các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng cả nhân viên và cán bộ quản lý đều phải hưởng lợi từ khái niệm này. Đầu tiên, với các công việc có các nhiệm vụ gắn với động cơ nội tại của nhân viên, và không bao gồm các nhiệm vụ mang tính ép buộc thì hiệu quả công việc thường cao hơn; như vậy công dân tổ chức cần dẫn tới chất lượng tốt hơn và các hành vi phụng sự có lợi hơn cho tổ chức

chuyển đổi số hội đồng quản trị

Đội, nhóm (team) và làm việc theo đội, nhóm (teamwork)

September 18, 2017 TS Phạm Anh Tuấn 1

Nhu cầu làm việc theo đội luôn tồn tại. Trên thực tế, mọi người làm việc trong cùng một đội là một phần của những nền tảng cho hành vi xã hội của con người. Nhưng liệu những yếu tố này đã đủ để biện minh cho những học thuyết xem đó như là phương pháp làm việc phù hợp duy nhất? Mỗi một hình thức tương tác xã hội có thể được xác định là làm việc đội nhóm hay không? Có quá ít sự phân biệt giữa giao tiếp, phối hợp, hợp tác và cộng tác có thể thấy rõ.

Lãnh đạo tạo động lực và 5 câu hỏi giúp nhân viên khám phá động lực tiềm ẩn

September 15, 2017 TS Phạm Anh Tuấn 0

Đối với nhân viên, việc khám phá ra động lực bên trong, mục đích nội tại đóng một vai trò quan trọng để tìm thấy sự hào hứng và hài lòng với công việc. Theo như nghiên cứu của Deloitte năm 2016, mọi người thường có xu hướng trung thành hơn với những tổ chức quan tâm, hỗ trợ họ trên con đường sự nghiệp cũng như con đường để theo đuổi ước mơ trong cuộc sống.